Antalya Şehir Merkezi

0 242 340 27 27
0 536 995 40 66
antalya@mayrent.com
Altınova Sinan Mah. Yanyol Serik Cad. No:475 Kepez / Antalya
Antalya Şehir Merkezi
Antalya Şehir Merkezi
Whatsapp Telefon